محرم در فرهنگ اسلامي يک تاريخ زنده، يک انقلاب خونين، يک مظلوميت آشکار و يک مجموعه‌ي از حماسه هاي بي…
به منظور توسعه فضای کسب و کار و ایجاد صنعت نوین در خراسان رضوی ؛ مدیر عامل شرکت ادوات راهداری شهاب در…
- حجم مخزن : ثابت ۱۰ متر مکعب- دارای دو مخزن مجزا از هم هرکدام به حجم ۵ متر مکعب جهت نگهداری نمک و ماسه…