+A | پیش فرض | -A      

محلول ضد یخ و برف

این محلول برای اولین بار در ایران توسط شرکت ادوات راهداری شهاب ساخته شده است. ترکیب فوق بصورت لایه ای روی سطح جاده ها در زمستان ریخته می شود و از چسبندگی یخ و برف به سطح آسفالت که مشکل اصلی ایجاد شده در فصل سرما است جلوگیری میکند. همچنین این ماده دارای دمای انجماد پایین است که از یخ زدگی مجدد سطح جاده بعد از بارش برف جلوگیری می نماید.

این ماده را نیز میتوان به عنوان مرطوب کننده مواد خشک ماننددانه های شن و نمک نیز استفاده نمود.