+A | پیش فرض | -A      

مینی لودر

با سیستم حرکتی هیدرولیک و موتور دیزل قدرتمند جهت کاربردهای مختلف خدمات شهری ساخته شده است تا با نصب انواع دستگاههای جانبی اعم از برفخور، برف روب، برس، باگت، چنگک و ... با ابعاد و اندازه کوچک قابلیت مانور در مسیرهای شهری را داشته  و همچنین با قدرت زیاد موتور دیزل خود توان لازم جهت ادوات جانبی با کارایی مطلوب را تامین نماید. سیستم محرکه ماشین برای هر چهار چرخ و هم چنین کلیه ادوات جانبی هیدرولیک بوده که خود انعطاف پذیری بالایی را برای کاربرد های مختلف به دستگاه داده است.

مشخصات دستگاه:

طول:۳/۹ متر

عرض:۱/۵۵متر

سیستم محرک:چهارچرخ هیدرولیکی

سیستم ترمز: هیدرولیکی و مکانیکی

حجم مخزن هیدرولیک: ۵۰لیتر

حداکثر سرعت: 30 کیلومتر در ساعت