+A | پیش فرض | -A      

بیل برفروب مخروطی SPCE

درطراحی این نوع برفروب با توجه به شکل ظاهری که زاویه بیل به سمت خارج بیشتر میشود بنابراین دستگاه میتواند برف با حجم وسرعت بیشتری به بیرون هدایت نماید.باتوجه به یک تکه بودن بدنه و ضربه پذیری تیغه های دم بیل و توان تیغه و سرعت بالای این برفروب برای استفاده در بزرگراهها-اتوبانها و فرودگاهها مناسب میباشد.

این برفروب دارای سه جک میباشد که دو جک جهت انگل دستگاه به چپ و راست ویک جک جهت بالا و پائین بردن دستگاه جهت راهپیمایی  و کار میباشد که همگی توسط یک دستگاه پاورپک برقی تأمین میگردند و از داخل کابین راننده توسط یک عدد جوستیک قابل کنترل می باشد.