نمک پاش ثابت

نمک پاش ثابت

مشخصات فنی محصول

ابعاد جنس صفحه