نمک پاش کششی

نمک پاش کششی

مشخصات فنی محصول

ابعاد جنس صفحه