چرخ شنی

چرخ شنی

مشخصات فنی محصول

ابعاد جنس صفحه