کمباین برنج

کمباین برنج

کمباین برنج

مشخصات فنی محصول

ابعاد جنس صفحه